Om projektet

imodus

Den afsluttende casepublikation kan findes her:

Opstartsbillede

Projektinformation

EU-logo_DK_Soc-fv-gif200

IMODUS – Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i region Sjælland.

Formål

Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen.

 • I forhold til fastholdelsesproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye og reproducerbare tilrettelæggelsesformer til drenge og mænd i gymnasieuddannelserne, i erhvervsakademiuddannelserne og i professionsuddannelserne.
 • I forhold til rekrutteringsproblematikken vil projektet udvikle og afprøve nye uddannelsesprofiler og tilrettelæggelsesformer, som kan motivere mænd til at vælge en kønsutraditionel uddannelse i en af UCSJs professionsuddannelser samt inden for RUCs kandidatuddannelser i pædagogik og sundhedsfremme, samt etablere brobygningsforløb mellem forskellige uddannelsesniveauer.
 • I forhold til udbudsproblematikken vil projektet udvikle og afprøve et fleksibelt årskursus som adgang til ingeniøruddannelserne, og IHK/DTU vil desuden udvikle og afprøve fleksible og deltagertilpassede ingeniøruddannelser, som kan motivere og øge unge mænds mobilitetsparathed i Region Sjællands yderkantskommuner.

Projektet indeholder desuden et gennemgående forskningsspor, der har til hensigt at udvikle, formidle og forankre viden om centrale tværgående tematikker inden for projektet. Arbejdet i forskningssporet koordineres af  VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet .

Projektet organiseres i en række delprojekter, som skal eksperimentere med nye tilrettelæggelsesformer. I projektet inddrages uddannelserne til: El-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, VVS-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, Ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet.

UCSJs forskningsprogrammer Profession, Uddannelse og Arbejdsliv  og Education Lab varetager sammen med RUCs forskningscenter VELPRO forskningskoordinationen i projektet.

Det samlede budget er 22 mio. kr. Projektet er støttet med 50% af EU’s Socialfond. Projektet løber fra 1/10 – 2011 – 30/9 2014. Projektet ledes af Randi Andersen, Forskning og Innovation, UCSJ.

Deltagere

 • Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. I projektet deltager:
 • University College Sjælland (leadpartner)
 • Roskilde Universitet (ansvarlig for forskningsspor)
 • EUC Nordvestsjælland
 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Roskilde Katedralskole
 • Roskilde Handelsgymnasium
 • Næstved Gymnasium og HF
 • Danmarks Tekniske Universitet