Arrangementer

Inspirerende afslutningskonference for IMODUS

De 8 uddannelsesinstitutioner på tværs af niveauer i regionen (EUC Nordvestsjælland, 3 gymnasier, Erhvervsakademi Sjælland, UCSJ, DTU, RUC) har præsenteret deres erfaringer om at lave uddannelsesudvikling for mænd i uddannelse den 18. september 2014. Projektet har haft særlig fokus på de strukturelle udfordringer Region Sjælland står overfor ift. et uddannelsesniveau, som generelt er mindre end landsgennemsnittet. En udfordring som de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke kan løfte hver for sig, men hvor alle er afhængige af et godt samarbejde. Mange af udfordringerne går igen på tværs af uddannelserne, og kan ikke forstås alene fra et kønnet perspektiv, men skriver sig ind i et kompleks hvor social baggrund, uddannelseskultur samt uddannelses og arbejdsmarkedspolitik spiller ind på forskellig vis.

På konferencen fremlagde undervisere og forskere deres resultater i form af viden og erfaringer om mænd i uddannelse. Rektor for UCSJ Ulla Koch bød velkommen til konferencen og fortalte, hvordan erfaringerne fra projektet kommer til at indgå i den aktuelle politiske dagsorden om social mobilitet. Mange af erfaringerne fra projekterne omhandler de udfordringer, som underviserne oplever med elever/studerende, som er umotiverede og/eller har faglige udfordringer. Det er et problem, som bl.a. kan forstås som et resultat af det øgede politiske krav om uddannelsesdeltagelse. Erfaringerne fra IMODUS blev formidlet på 17 workshops på konferencen, samt i en casepublikation, som ligger som I-paper her på hjemmesiden. Det er muligt at rekvirere et trykt eksemplar ved kontakt til: Randi Andersen, raa@ucsj.dk

Opstartsbillede

foto (3)

Program – IMODUS afslutningskonference

Præsentationer fra dagen:

Workshops med resultater og erfaringer fra delprojekter præsenteres i klynger:

Klynge 1: Brobygning og praksisstøttet undervisning

Klynge 2: IMODUS på pædagoguddannelsen

Klynge 3: IMODUS på gymnasiale uddannelser

Klynge 4: Underviseroller og uddannelseskultur

Klynge 5: Uddannelsesudvikling på sundhedsuddannelser

Klynge 6: IMODUS på læreruddannelsen

 

20. marts 2013: Midtvejskonference på Campus Roskilde UCSJ

Imodus-3-300x205

 

 

 

 

 

På konferencen har vi inviteret et udvalg af uddannelsesledere fra de uddannelsesinstitutioner som deltager i projektet, for at høre deres tanker om, hvad deres institution får ud af at deltage i sådan et projekt. Vi skal også høre om de foreløbige resultater fra delprojekterne i IMODUS, dels gennem 6 workshops og dels ved korte oplæg af forskningskoordinatorer i projektet. Endelig har vi inviteret Thomas Szulevicz fra Aalborg Universitet til at bidrage i debatten med et oplæg som diskuterer den såkaldte feminiseringstese som forklaringsmodel for, at mange drenge klarer sig dårligere end piger i uddannelsessystemet.

Program

Præsentationer fra dagen:

 

19. januar 2012: Første IMODUS konference afholdt med spændende oplæg og gode diskussioner om køn og metode

IMODUS har holdt sin første konference for alle deltagere den 19. januar 2012. På konferencen var der oplæg fra aktuel forskning om køn og mænd samt om metode til arbejdet i IMODUS. Efter oplæg fra  Lektor Christian Helms Jørgensen om frafald, overgange og arbejdsmarkedsinklusion samt Lektor Lene Larsen om uddannelsesmotivation og identitet gik deltagerene i grupper og diskuterede deres egne projekter ud fra oplæggene. Dagen sluttede af med et oplæg ved forskningsleder Signe Hvid Tingstrup om deltagerorienteret uddannelsesudvikling og vidensproduktion som er en gennemgående metode for alle projekter i IMODUS.