Delprojekter

imodus

Delprojekterne er afrapporteret i den afsluttende casepublikation, som findes her:

Opstartsbillede

Gymnasier

Næstved Gymnasium og HF
Kønnet og undervisningsdifferentiering
Tovholder: Mette Pryds, nghpy@naestved-gym.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Roskilde Katedralskole
Bedre trivsel for drengene i det almene gymnasium
Tovholder: Mogens Ellebæk, rkme@rks-gym.dk
>  Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Roskilde handelsskole
Drenge i det almene gymnasium
Tovholder: Henrik Oppelstrup Bundgaard, hob@rhs.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Erhvervsakademi Sjælland – EUC-Nordvestsjælland – Danmarks Tekniske Universitet – DTU (Tidligere IHK)

Overgangen fra EUD fra KVU og MVU – et brobygningsforløb
Tovholder: Kirsten Nielsen kini@easj.dk
> Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Den praksisstyrede KVU
Afrapportering 2012 
> Afrapportering 2013

Danmarks Tekniske Universitet – DTU (Tidligere IHK)

Udvikling af fleksibelt adgangsgivende kursus til DTU (blended learning)
Fleksible linjer i ingeniøruddannelsen – uddannelse knyttet til praksis i samarbejde med virksomheder
Tovholder: Jesper Stensbo Knudsen, jsk@ihk.dk
IHK halvårsrapport oktober 2012
> Afrapportering 2013

 

Roskilde Universitet (RUC)

Uddannelsestiltag i.f.t. mandlige Humtek-studerende
Tovholder: Tine Jensen (tinex@ruc.dk)
> Midtvejsrapport 2013

Toning af Master: Uddannelse og Læring
Tovholder: Kirsten Larsen, ktl@ruc.dk

University College Sjælland (UCSJ)

Pædagoguddannelsen Roskilde
Pædagogik, adventure og risikohåndtering
Tovholder: Jette Eriksen, jee@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Pædagoguddannelsen Slagelse
Mænds kønsutraditionelle valg
Tovholder: Gitte Riis Hansen, grh@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse
Mænds kønsutraditionelle valg
Tovholder: Anne Wibe Poulsen, awp@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Ernæring og sundhed – Ankerhus
Mænds kønsutraditionelle valg
Tovholder: Nini Jetsmark Andersen, nja@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Ergoterapeutuddannelsen
Mænds kønsutraditionelle valg
Tovholder: Lisbeth Kern Hansen, lkh@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Campus Næstved
Simulationslæring i sundhedsuddannelserne
Tovholder: Kitt Vestergaard , kiv@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Læreruddannelsen Vordingborg
Mænds perspektiver på studie og fremtidigt arbejdsliv
Tovholder: Susanne Tønneskov Hansen, sth@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013

Læreruddannelsen Roskilde
Professionsrettet udvikling af læreruddannelsen på Sjælland (PULS)
Tovholder: Jørgen Haagen Petersen, jhp@ucsj.dk
Afrapportering 2012
> Afrapportering 2013